8c w czerwcu br. już opuściła mury naszej szkoły, ale postanowiła pozostawić po sobie coś dobrego – zaangażowała się w akcję charytatywną wspierającą dzieci z chorobami nowotworowymi, schorzeniami metabolicznymi i genetycznymi.

Zaoszczędzone podczas pandemii fundusze klasowe przeznaczyła na pomoc dzieciom z Pomorskiego Hospicjum w Gdańsku. W czasie wakacji zakupiła rzeczy zaspokajające podstawowe potrzeby małych pacjentów w czasie ich walki z chorobą, bólem i cierpieniem . Znalazły się wśród nich środki pielęgnacyjne, pampersy, opatrunki na rany, witaminy itp.

17 września 8c sfinalizowała tę aktywność dobroczynną – doszło do spotkania z przedstawicielem Fundacji. Filip Konkel i Olek Lubiński (jako reprezentanci absolwentów) w towarzystwie mam (reprezentujących rodziców), w obecności Dyrekcji SP-8 i wychowawczyni wręczyli „zamówione” przez hospicjum dary. W wydarzeniu uczestniczyła również klasa 4b, która godnie zastąpiła nieobecnych z powodu obowiązków szkolnych ósmoklasistów w przekazywaniu zakupionych rzeczy. Dzięki temu młodsze pokolenie z „Ósemki” miało okazję przekonać się , że szkoła to nie tylko miejsce nauki, ale i przestrzeń, w której uczymy się empatii, myślenia o innych – słabszych i bezbronnych, które potrzebują wsparcia.

Liczymy na to, że w przyszłości inne klasy pójdą za przykładem 8c i kierując się odruchem serca, okażą wsparcie tym najbardziej potrzebującym.