Właśnie rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2022.

W tym roku zgłosiliśmy 2 projekty:

w kategorii AKTYWNE SZKOŁY, czyli zadanie infrastrukturalne dedykowane szkołom:

Zadanie nr 13 Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku

 w kategorii AKTYWNY SŁUPSK, czyli zadanie społeczne:

PROJEKT NR 35 W nauce siła. Warsztaty naukowe dla dzieci, piknik naukowy na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku

 

Prosimy o głosowanie na naszą szkołę. Pamiętajcie, że zagłosować możne każdy, bez znaczenia ile ma lat oraz, że głosować można tylko raz.

Zachęcajcie do glosowania dzieci, dziadków, znajomych i sąsiadów.

https://slupsk.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski/o-budzecie

 

RAZEM MOŻNA WIELE! GŁOSUJMY !!!

 

Słupski Budżet Partycypacyjny 2022