21 kwietnia 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 8 w Słupsku w ramach dnia otwartego gościliśmy rodziców i dzieci zainteresowanych ofertą edukacyjną naszej placówki.

W przedstawionej rodzicom prezentacji znalazły się informacje dotyczące ważnych aspektów życia naszej szkoły. Mamy nadzieję, że dostosowana do potrzeb uczniów baza, oferta zajęć wzbogacona o naukę pływania już od klasy pierwszej, różnorodność realizowanych projektów i programów edukacyjnych w znaczny sposób wpływa na atrakcyjność naszej szkoły. Zarówno podczas prezentacji, jak i po zwiedzeniu obiektu i obejrzeniu sal, przy słodkim poczęstunku rodzice mieli możliwość porozmawiania z panią dyrektorką i nauczycielami. Dzieci natomiast zostały objęte opieką i wzięły udział w ciekawych warsztatach muzyczno- ruchowych, chemiczno-fizycznych, plastycznych oraz z zakresu kodowania. Na zakończenie każdy przyszły pierwszoklasista otrzymał pamiątkowy dyplom i zakładkę. Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym na spotkaniu za miłe spędzony czas i zapraszamy od września do naszej szkoły.