To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

      Rowerzyście, który nie ukończył 10 roku życia, wolno poruszać się po drogach rowerowych i chodniku jedynie pod opieką osoby dorosłej. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 20 maja 2021 roku, dzieci w wieku 10-18 lat bez dokumentu uprawniającego do poruszania się po drogach publicznych na rowerze, hulajnodze elektrycznej oraz urządzeniach transportu osobistego, mogą poruszać się wyłącznie w strefie zamieszkania. Kartę rowerową, która uprawnia do poruszania się wyżej wymienionymi środkami transportu, można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminów sprawdzających kwalifikacje wg arkusza zaliczeń (MEN-VI/28) :

  •  wiadomości teoretyczne,
  • obsługa techniczna roweru,
  • umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego,
  • pomoc przedlekarska.

 

      Egzaminy takie przeprowadzane są w szkole podstawowej i Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, a organem wydającym dokument jest dyrektor szkoły.

 

      W naszej szkole nie ma dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminu na kartę rowerową. Wszystkie wiadomości teoretyczne dzieci zdobywają w klasie IV podczas lekcji techniki, a umiejętności praktyczne, takie jak: ruszanie z miejsca, jazda prosto i po łuku oraz hamowanie w wyznaczonym miejscu, muszą posiąść we własnym zakresie z pomocą rodziców.

 

      Dwa razy w roku można przystąpić do egzaminów: wiosną (termin zależy od pogody) uczniowie klas V-VIII, a pod koniec roku szkolnego dzieci z klas IV.

 

Karta rowerowa jest bezpłatna, potrzebne jest tylko zdjęcie legitymacyjne.

 

UWAGA! Uczeń, który jeździ na rowerze, hulajnodze elektrycznej i UTO bez uprawnień podlega karze mandatu 500 zł, który oczywiście płaci opiekun. W przypadku, gdyby uczeń uległ wypadkowi, firma ubezpieczeniowa może odstąpić od wypłaty odszkodowania. Dodatkowo jeżeli w wypadku uszkodzeniu uległby samochód, firma ubezpieczeniowa może domagać się od opiekunów dziecka pokrycia kosztów naprawy.