Plan działań SU

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły.
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka.
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.
 • Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.
 • Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.
 • Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.
 • Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
 • Poznawanie tradycji regionalnych.
 • Rozwój zainteresowań.
 • Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
 • Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

Założenia na rok szkolny 2017/2018

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska.
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym.
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego.
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.
 • Rozwijanie prawidłowego zachowania sprzyjającego bezpieczeństwu w różnych sytuacjach.
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

 

 TERMIN  ZADANIA  FORMY REALIZACJI
wrzesień  WYBÓR DO S.U.   - spotkanie z uczniami i zaplanowanie planu pracy na rok 2017/2018,
 - wybory  przewodniczącego i zastępcy SU
AKCJA
CHARYTATYWNA  
- zbiórka środków czystości dla schroniska Brata Alberta, 
 - sprzedaż kalendarzyków-cegiełek dla Fundacji Pomóż i Ty,
- zbiórka kasztanów, żołędzi dla leśnych zwierząt, 
DZIEŃ
KROPKI
- konkurs plastyczny i na strój z okazji Dnia Kropki,
DZIEŃ
CHŁOPAKA
- wybory Mistera Szkoły,
- życzenia dla chłopców na TV na holu szkoły,
październik   RAJD
ROWEROWY
- rajd rowerowy dla członków SU, 
OBCHODY
DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
- zamieszczenie życzeń okolicznościowych na TV szkolnym,
- konkurs wiedzy o szkole na wesoło,
SIEDZISKA
Z EURO-PALET
- konkurs międzyklasowy na siedziska z Euro-palet,
ŚWIATOWY
DZIEŃ
UŚMIECHU
- obdarowanie każdego wchodzącego do szkoły naklejką z uśmiechem,
DZIEŃ
SPÓDNICY
- każdy ubiera spódniczkę,
ŚWIATOWY
DZIEŃ
ORIGAMI
- konkurs na najciekawsza pracę wykonaną techniką origami,
listopad     ANDRZEJKI
W NASZEJ SZKOLE
- dyskoteka dla klas 4-7, 
 DZIEŃ MISIA - konkurs na największą ilość misiów przyniesionych przez klasę, 
 AKCJE CHARYTATYWNE  - Góra Grosza – akcja z Towarzystwem Nasz Dom, 
 - zbiórka słodyczy na paczki dla najuboższych dzieci z naszej szkoły,
- zbiórka zabawek dla Caritas,
grudzień MIKOŁAJKI  - w mikołajki przychodzimy do szkoły w czapkach mikołajowych + plakaty, 
 PRAWA CZŁOWIEKA - happening uczniów na holu w dniu otwartej szkoły, 
 WIGILIA - wspólna Wigilia na holu szkoły dla klas 1-3 i 4-7, 
 KIERMASZ - kiermasz świąteczny we współpracy ze Stowarzyszeniem  przyjaciół SP 8, 
styczeń AKCJA CHARYTATYWNA - WOŚP,
DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA - dyskoteka dla uczniów klas 1-3,

APEL PODSUMOWUJĄCY
I SEMESTR

- wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły się w I semestrze,
luty     WALENTYNKI - przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe,
- doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”,
- akcenty walentynkowe na TV szkolnym,
DZIEŃ KOTA - konkurs na strój kota
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU - konkurs dla klas 4-6,
marzec     DZIEŃ KOBIET  - Miniplayback Show (dla uczniów klas 1-7)
KIERMASZ WIELKANOCNY  - kiermasz wielkanocny we współpracy ze Stowarzyszeniem przyjaciół SP 8, 
 DZIEŃ KOLOROWYCH SKARPET  - ubieramy kolorowe skarpety,
 kwiecień   WYCIECZKA SZKOLNA - wycieczka szkolna do Warszawy dla uczniów klas 4-6, 
DZIEŃ ZIEMI  - konkurs na wynalazek z elektrośmieci i surowców wtórnych, 
 maj  WYCIECZKA SZKOLNA  - wycieczka szkolna do Warszawy dla uczniów klas 7, 
DZIEŃ MATKI  - przygotowanie plakatów, życzenie wyświetlone na TV, 
 czerwiec DZIEŃ DZIECKA  - piknik sportowo-rekreacyjny dla uczniów klas 1-7, 

APEL PODSUMOWUJĄCY
II SEMESTR

- przedstawienie wyników nauczania, frekwencji klas,
- wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły się w II semestrze
- przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych wakacji
PODSUMOWANIE PRACY S.U.
w ROKU SZKOLNYM 2017/2018
- podsumowanie działalności S.U. i przygotowanie sprawozdania,
- opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny,
 cały rok   UDZIAŁ
W AKCJACH

EKOLOGICZNYCH
- zbiórka nakrętek, 
- zbiórka makulatury, 
- zbiórka baterii i sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
- zbiórka kartridży

Prace w ciągu roku szkolnego:

 • zebrania samorządu uczniowskiego,
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas,
 • udział w akcjach charytatywnych,
 • współudział w uroczystościach szkolnych.

Współpraca z:

 • Szkolnym Klubem Wolontariusza,
 • Gronem Pedagogicznym,
 • Stowarzyszeniem Przyjaciół SP8,
 • Radą Rodziców.

Opiekunowie SU:
Janina Ewa Rudnik, Aleksandra Minda,
Grażyna Krupiarz, Dorota Sykuła, Jacek Kostrzewa

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013