Regulamin szkolnego konkursu literacko – plastycznego
PRZYJAŹŃ W LITERATURZE


1. Organizator Konkursu: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku


2. Uczestnicy konkursu : Uczniowie klas 1-3, 4-6, 7- 8 SP nr 8 w Słupsku


3. Zasięg konkursu: szkolny


4. Cel:
- rozwijanie zdolności czytelniczych i plastycznych u dzieci i młodzieży,
- popularyzacja twórczości poetów polskich,
- zwiększanie zainteresowania dzieci i młodzieży literaturą i malarstwem.


5. Terminy związane z konkursem: do 23 listopada 2020 r . należy przesłać na adres mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
zdjęcie pracy plastycznej związanej z tematem „Przyjaźń w literaturze” oraz zdjęcie metryczki
(imię, nazwisko, klasa oraz tytuł konkursu). Rozstrzygnięcie konkursu literacko – plastycznego
nastąpi do końca listopada 2020r. Lista laureatów będzie ogłoszona na stronie internetowej naszej
szkoły https://sp8biblioteka.blogspot.com/
http://sp8.slupsk.pl/ dnia 1.12.2020 r.


6.Temat konkursu: „Przyjaźń w literaturze”
Uczestnicy w każdej kategorii wiekowej przesyłają zdjęcie pracy plastycznej wykonanej
samodzielnie o tematyce związanej bezpośrednio z różnymi formami przyjaźni, z jakimi możemy
spotkać się w polskiej literaturze np. przyjaźń człowieka ze zwierzęciem, przyjaźń między
sąsiadami, rodziców i dzieci, dwóch zwierząt itp. Inspiracje odnajdziecie w wielu ciekawych
pozycjach książkowych, do których sięgnięcia gorąco zachęcamy.


7. Przebieg konkursu: Po nadesłaniu prac przez uczniów z trzech kategorii wiekowych ( klasy
1 – 3, 4 – 6, 7 – 8) szkolna komisja konkursowa wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają nagrody za
I, II i III miejsce. Lista laureatów będzie dostępna na stronie szkoły dnia 1.12.2020 r. Po
zakończeniu konkursu wszystkie prace trafią na wirtualną wystawę dostępną na wcześniej
wspomnianej stronie internetowej. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację prac i
danych osobowych z „metryczki” na stronie internetowej szkoły i biblioteki, z zachowaniem zasad
autorstwa prac. Zapraszamy do jej śledzenia . Informacja o formie wręczenia nagród zostanie
ogłoszona po opublikowaniu wyników konkursu i będzie zależna od aktualnej sytuacji
epidemiologicznej.


8. Zasady obowiązujące na konkursie:
a) każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie pracy plastycznej wraz z metryczką,
b) praca musi być zgodna z tematem,
c) praca ma być samodzielna (nie należy wzorować się na cudzych pracach),
d) technika pracy dowolna (np. pastele, kredki, ołówek, farby, węgiel, wydzieranka, kolarz),
e) format pracy dowolny,
f) praca musi być wykonana przez jednego autora i nie może być wcześniej prezentowana w
innych konkursach plastycznych.
9. Sposób oceny prac:
a) kreatywność,b) poprawność merytoryczna,
c) czytelność przekazu,
d) estetyka wykonania (czystość i staranność wykonania prac, brak zagnieceń, plam
itp.),
e) zgodność z regulaminem.


Organizator konkursu: Biblioteka szkolna SP nr 8 w Słupsku


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE :)))