27 września poczet sztandarowy, uczniowie, nauczyciele oraz dyrekcja SP-8 uczestniczyli w obchodach 82. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów.

Po mszy świętej za Ojczyznę, odprawionej w Kościele Mariackim, uczestnicy uroczystości zgromadzili się przy obelisku PPP i AK, gdzie odegrano hymn narodowy oraz podniesiono flagę na maszt. Po wręczeniu odznaczeń państwowych wysłuchaliśmy okolicznościowych przemówień wicewojewody pana Mariusza Łuczyka, zastępcy prezydenta Słupska pana Marka Golińskiego oraz nauczyciela historii naszej szkoły pana Przemysława Skrzypca, który krótko przedstawił dzieje Polskiego Państwa Podziemnego. Po przemówieniu prezesa słupskiego Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK pana Zbigniewa Hasa, który podziękował zebranym za pamięć i udział w uroczystościach, odtworzono hymn Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystości zakończyły się odczytaniem apelu pamięci, oddaniem salwy honorowej i złożeniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem.