Lekcja języka angielskiego w kl. 4c: uczniowie powtarzali części ciała i utrwalali czasownik „have got”, a przy okazji nieźle się bawili.