3 marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Słupsku odbył się Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Poczet królów i książąt polskich”. W tym roku uczniowie słupskich szkół podstawowych sprawdzili swoją wiedzę o Piastach.

W pierwszym etapie konkursu uczniowie pisali indywidualny test wiadomości, a następnie wzięli udział w quizie, gdzie odpowiadali zespołowo. Trzyosobowa reprezentacja naszej szkoły w składzie: Stanisław Borowski (kl. 8b), Patryk Bojkowski (kl. 7c)Damian Piwoni (kl. 7c) zdobyła najwięcej punktów i zajęła pierwsze miejsce. Stanisław Borowski osiągnął też sukces indywidualny, zdobywając maksymalną liczbę punktów z części pisemnej i uzyskując tytuł „Mistrza Wiedzy Historycznej”. Wielkie gratulacje!