Uczniowie klas 8 zapoznawali się z ofertą edukacyjną ZS "Mechanik".